ตะลุยโจทย์คณิตฯ พิชิต TCAS
ผู้เขียน: วัชชิราวุฒิ ศรีโคตร
สำนักพิมพ์: to share
หมวดหมู่: คู่มือการเรียน-สอบ
จำนวนหน้า: 256 หน้า
Code: 9786165780629
รายละเอียด:

    หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนได้ทบทวน (REVIEW) และตรวจสอบตัวเองว่า ควรจะโฟกัสแนวข้อสอบแบบใดในแต่ละบท ก่อนเข้าสอบจริงโดยนำตัวอย่างข้อสอบจากสนามสอบเข้ามหาวิทยาลัย มาเน้นการฝึกจริงและเน้นให้นักเรียนได้เห็นสิ่งที่ควรรู้ในการทำโจทย์แต่ละข้อ รวมทั้งแยกโจทย์ตามหัวข้อที่เรียนในหลักสูตรใหม่ของ ม.ปลาย เพื่อให้เนื้อหาเป็นปัจจุบันและช่วยให้เรียบเรียงและลำดับความคิดได้ง่ายขึั้น

ส่วนลด 10%
ประหยัด ฿26
฿265 ฿239