กริยา 5 ช่อง
ผู้เขียน: ณวิชญ์ ชินบุรารัตน์, ปุณณพร ชินบุรารัตน์
สำนักพิมพ์: Dดี
หมวดหมู่: ภาษาศาสตร์
จำนวนหน้า: 0 หน้า
Code: 8858757412773
รายละเอียด:

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับการใช้คำกริยาในรูปแบบต่างๆ เพื่อผันตามการใช้งานของแต่ละสถานการณ์ในภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป