ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้เขียน: นันทนา โอซาว่า(ครูจอย)
สำนักพิมพ์: BOOK CAFF LEARNING
หมวดหมู่: หมวดหนังสือ ราคา 69 บาท
จำนวนหน้า: 144 หน้า
ขนาด: 18 x 25 x 0.8 cm.
ประเภทปก: อ่อน
พิมพ์: ขาว-ดำ
ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 80 แกรม
Code: 9786164417243
รายละเอียด:
"ติวสอบภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4" เล่มนี้ มีเนื้อหาตรงตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ แนวแบบฝึกหัดตามแนวคิดการสอน ภาษาแบบองค์รวม (Whole language) ภาษาแบบสมดุล (Balanced Literacy) เนื้อหาครบถ้วนและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย กระตุ้นการคิดและการเรียนรู้แก่ผู้อ่าน เป็นโจทย์ที่ช่วยให้เด็กฝึกคิด ฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างครบถ้วนและเข้มข้น เพื่อนำไปใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับชั้นที่สูงต่อไป และที่สำคัญคือสามารถเข้าใจและนำไปใช้ในการสอบได้อย่างถูกต้อง
ส่วนลด 54 %
ประหยัด ฿80
ราคาพิเศษ 69