Idioms สำนวน สแลง ทันสมัย
ผู้เขียน: นวลพรรณ สุวรรณบรรณ
สำนักพิมพ์: Book maker
หมวดหมู่: หมวดหนังสือ ราคา 69 บาท
จำนวนหน้า: 488 หน้า
ขนาด: 14.1 x 20.3 x 2.2 cm.
ประเภทปก: อ่อน
พิมพ์: ขาว-ดำ
ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 80 แกรม
Code: 9786162757747
รายละเอียด:
รวบรวมสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมอธิบายความหมาย และยกตัวอย่างการนำไปใช้โดย โดยแบ่งหมวดหมู่จากกลุ่มคำขึ้นต้น พร้อมทั้งเรียงลำดับตามตัวอักษร ช่วยให้ค้นหาได้ง่าย เหมาะสำหรับนักศึกษามัธยมขึ้นไป ที่ต้องการเก่งภาษาอังกฤษ ตลอดจนจนบุคคลที่สนใจ ต้องการใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพหรือเพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อปริญญาโท-เอก
ส่วนลด 73 %
ประหยัด ฿181
ราคาพิเศษ 69