ติวภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น ชั้นประถมศึกษาตอนต้น 1-3
ผู้เขียน: นันทนา โอซาว่า (ครูจอย)
สำนักพิมพ์: BOOK CAFF LEARNING
หมวดหมู่: หมวดหนังสือ ราคา 69 บาท
จำนวนหน้า: 160 หน้า
ขนาด: 18.1 x 25.1 x 0.9 cm.
ประเภทปก: อ่อน
พิมพ์: ขาว-ดำ
ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 80 แกรม
Code: 9786162759086
รายละเอียด:
รวมเนื้อหาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ไว้ทั้งหมด ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ใกล้ตัวได้แก่ การเรียนรู้ตัวอักษร A-Z ข้อมูลส่วนตัวของตัวเด็ก ๆ เอง เช่น ชื่อ การแนะนำตัวเอง ตัวเลข อายุ บทต่อมาเป็นการเรียนรู้คำศัพท์สมาชิกในครอบครัว พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ลุงป้า น้าอา เป็นต้น บทต่อ ๆ มาเป็นการเรียนรู้เรื่องอาชีพ ลักษณะบุคลิกภาพภายนอกและความรู้สึก ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สัตว์ สี รูปทรง สถานี อาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ วัน เดือน ปี เวลา ฯลฯ โดยแต่ละหมวดหมู่ มีคำศัพท์ให้มากมายให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และทำความรู้จักคำศัพท์เหล่านั้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ให้โลกของเด็ก ๆ กว้างขึ้น นอกจากนี้ ในแต่ละบทยังมีการแทรกส่วนของไวยากรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเรียนรู้ในบทนั้นๆ ซึ่งเป็นไวยากรณ์ที่ไม่ยาก เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในช่วงวัย ให้เด็ก ๆ ได้ลองฝึกแต่งประโยคในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งประโยคบอกเล่า ประโยคปฏิเสธ และประโยคคำถามที่มีความหลากหลาย และได้นำไปฝึกใช้ฝึกสนทนาด้วย และส่วนสำคัญอีกหนึ่งส่วนในเล่มก็คือ ในแต่ละบทจะมีแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบให้เด็ก ๆ ได้ฝึกทำ เพื่อให้ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจ ว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนั้น ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนและทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษลูก ๆ ไปพร้อม ๆ กันตามลำดับเนื้อหาในเล่มได้เลย ถือว่าเป็นการช่วยลูกฝึกฝนภาษาอังกฤษและได้ใช้เลาร่วมกันกับลูก ๆ ด้วย
ส่วนลด 54 %
ประหยัด ฿81
ราคาพิเศษ 69