เด็กฉลาดเตรียมพร้อมก่อนเข้า ป.1 ทุกวิชา พ.2
ผู้เขียน: ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์: G-Junior
หมวดหมู่: หนังสือเด็ก/เตรียมความพร้อม
จำนวนหน้า: 200 หน้า
ขนาด: 21 x 29.2 x 0 cm.
ประเภทปก: อ่อน
พิมพ์: ดำ
ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 80 แกรม
Code: 8859735414253
รายละเอียด:
เด็กฉลาดเตรียมพร้อมก่อนเข้า ป.1 ทุกวิชา เล่มนี้ได้รวบรวมแบบฝึกเสริมทักษะรูปแบบต่างๆ และสาระสำคัญทางด้านวิชาการมาไว้อย่างครบถ้วนเป็นระบบ และไม่ยากจนเกินไป เพื่อให้น้องๆ สนุกกับการทำแบบฝึกหัดและมีความเข้าใจ ในการทำข้อสอบ เพื่อเตรียมสอบเข้า ป.1