ทุเรียนถิ่นใหม่ 5 ภาค
ผู้เขียน: อภิชาติ ศรีสอาด พัชรี สำโรงเย็น
สำนักพิมพ์: เพชรนาคา
หมวดหมู่: การเกษตร
จำนวนหน้า: 128 หน้า
ขนาด: 16.5 x 24 x 0.8 cm.
ประเภทปก: อ่อน
พิมพ์: 4 สี +1 สี
ประเภทกระดาษ: กระดาษปอนด์ 100 แกรม
Code: 9786165787437
รายละเอียด:
การปลูกทุเรียนในปัจจุบันนี้ ไม่ได้จำกัดเขต ภาค หรือพื้นที่อีกต่อไป เพราะแต่ละพื้นที่สามารถที่จะปลูกทุเรียนได้แล้ว แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพดิน น้ำ และอากาศของแต่ละพื้นที่ด้วย เนื่องจากสภาพแวดล้อมดินน้ำและอากาศในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน หนังสือ "ทุเรียนถิ่นใหม่ 5 ภาค" นี้ จัดทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สำหรับเกษตรกรทั่วทุกพื้นที่ของประเทศที่ต้องการปลูกทุเรียน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจนำไปพิจารณาเปรียบเทียบพื้นที่ของตนเองว่าเหมาะที่จะปลูกทุเรียนหรือไม่ หรือปลูกแล้วควรปรับเปลี่ยนประยุกต์อย่างไรเพื่อให้ทุเรียนมีคุณภาพดีขึ้นพร้อมบทสัมภาษณ์พิเศษเจ้าของสวนทุเรียน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ปลูกทุกเรียนแต่ละภาค ซึ่งจะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับทุเรียนตั้งแต่การปลูกจนกระทั่งนำออกขายว่าผลผลิตแต่ละครั้งนั้นงดงามเพียงใด ปลูกเท่าไรก็ไม่พอขาย...เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปลูกทุเรียนรายเก่าหรือรายใหม่จะได้เพิ่มพูนความรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับสวนของตนเองได้ และเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกรายใหม่จะได้นำข้อมูลเหล่านี้ไปวางแผนแปลนปลูกทุเรียนให้ถูกต้องเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตต่อไป
ส่วนลด 20%
ประหยัด ฿35
฿175 ฿140